Raamattu ja sen sanasto

Tämän sivun tarkoitus on kertoa, miten ymmärrän Raamatun ja joitakin sen käyttämiä sanoja. Aluksi kerron, miksi uskon Raamatun olevan ainoan persoonallisen Luojan Pyhää Sanaa, sitten selitän hieman siinä mainittuja sanoja, jotta "kaanaankieli" tulisi ymmärrettävämmäksi. Jos olen jossain kohdin erehtynyt, toivon olevani valmis korjaamaan käsityksiäni.

Raamattu Jumalan Sanana

Uskon, että Raamattu on ehdottomasti merkittävin teoskokoelma, joka maailmanhistorian aikana on syntynyt. Mutta eihän Raamattu ole virheetön, käännökset ainakaan? Nämä asiat eivät estä sitä olemasta Jumalan Pyhää Sanaa! Olen hyvin varovainen sanomaan Sanaa vanhentuneeksi tai virheelliseksi. Oma ymmärryksemme on vajavainen, ja Raamattua voi lukea myös kuolleena kirjaimena. Pyhä Henki tekee sen eläväksi ja antaa uskoville ymmärrystä.

Totta toki on, että sen kirjoittajat ovat myös olleet vajavaisia ja syntisiä ihmisiä. Mutta uskon, että Pyhä Henki on ohjannut sen kirjoittajia koko sen pitkän syntyprosessin aikana. Lisäksi Raamattua on käännetty useammalle kielelle kuin mitään muuta teosta ja käännöstyö jatkuu edelleen. Yksi hyvä huomio lienee, että Israelin kansa on säilyttänyt identiteettinsä vuosituhansien aikana jopa silloinkin, kun he ovat asuneet aivan hajalla ympäri maailmaa. Lisäksi Raamattu kertoo myös "hyviksistä" negatiivisia asioita. Oletteko huomanneet, että muiden uskontojen pyhissä kirjoituksissa "sorruttaisiin" tällaiseen?

Raamattu on myös minulle pyhä kirja, ja tavoitteenani on lukea sitä mahdollisimman paljon, mutta vajavaisena ihmisenä en läheskään aina tule lukeneeksi sitä omasta mielestäni tarpeeksi. Olen lukenut Raamattua järjestelmällisesti likipitäen alusta loppuun siitä asti kun olin peruskoulun toisella luokalla. Viime aikoina lukutapani ei valitettavasti ole ollut kovin systemaattinen.

Ellei ole vakaata päätöstä siitä, miten etenee, on suuri vaara, että 1. Moos tulee luettua vielä melko nopeasti, samoin 2. Moos:in alkupuoli. Mutta sitten kun papeille tarkoitettuja käskyjä ja säädöksiä alkaa tulla, muistan, miten helposti tahdilla oli taipumus hiipua. Uudemman liiton kirjoitusten lukeminen on toki uskovalle ensiarvoisen tärkeää, mutta Tanakiin (nk. Vanhaan testamenttiin eli Tooraan, Profeettoihin ja Kirjoituksiin) kannattaa ilman muuta myös perehtyä. Ut:n viitekehys paljastuu tällöin paljon paremmin. Sitä ei olisi olemassa ilman Tanakia. Emmehän halua, että juutalaisilla on vain "Vanha testamentti" ja kristityillä ainoastaan "Uusi"?

Mielenkiintoista apologetiikkaa eli uskon puolustusta löytyy mm. raapustus.netistä, sieltä suosittelen lukemaan eri raamatunkohtiin liittyviä huomioita.

Raamatun sanaston selitystä

El Shaddai
Kaikkivaltias, mutta vielä enemmän Kaikkiriittävä. Eikö Luoja yksin olekin kaikkiriittävä? Mitään ja ketään muuta emme tarvitse, vaikka kaikenlaista usein hamuamme. El Shaddai on Jobin kirjassa käytetty hyvin vanha Jumalan nimi. Juutalaisten käyttämä lyhenne on shin-kirjain (ש).

Elohim
Sana, joka Raamatussa useimmiten on Jumala-suomennoksen takana. Muun muassa El on käännetty myös Jumalaksi. Elohim on monikkomuotoinen sana, vaikka Jumala onkin yksi.

elämä (chajm)
Joka elää ja uskoo Jeshuaan, ei ikinä kuole. Silti hänen (Jeshuaan uskovan) ruumiinsa saattaa maatua!? Ratkaisu: elämä tarkoittaa viime kädessä yhteyttä Luojaan. Yhtä lailla kuin kuolema tarkoittaa viime kädessä eroa Hänestä. Ensin elämä toki on yhteyttä lähimmäisiin ja kuolema eroa heistä, mutta yhteys ja ero Kaikkivaltiaaseen, armolliseen Luojaan on vielä mittaamattoman paljon ratkaisevampi asia. Kun joku tulee uskoon, Hän on siirtynyt kuolemasta elämään. Hän on syntynyt uudesti. Miksi muutoin ihmissuhteiden tärkeys olisi Sanassa niin selvästi asetettu jumalasuhteen taakse?

henki
Elämän henkäys. Jumalan yhdistäessä ruumiin ja hengen syntyy elävä sielu.

Herra (Adonaj)
Kuka on minun Herrani? Se, jota minä tottelen.

ihminen
Aadam. Katso "Jumalan kuva".

Israel
Elohimin (Jumalan) valittu kansa. Jumala ei ole hylännyt kansaansa, jonka on ennalta valinnut. Silloinkin, kun valittu kansa elää eksyksissä, Jumala rakastaa sitä ja toivoo sen palaavan takaisin luokseen. Tämä pätee sekä Juudan että Israelin huoneeseen. Jumala on ilmoittanut Hesekielin kautta (luku 37), että Hän yhdistää Israelin ja Juudan sauvat. Tuhlaajapoika voidaan nähdä Efraimina/Israelina, joka lähti muille maille vierahille ja palaa lopulta takaisin, vaikka onkin pahasti sekoittunut muiden kansojen kanssa. Vanhempi veli voidaan nähdä Juudan huoneena, joka kyllä tätä yhä suuremmassa määrin on Israelin maassa, mutta kuitenkin pellolla tekemässä töitä tuhlaajaveljen palatessa, ei Isän kodissa sisällä siis juuri sillä hetkellä. Kuka on saanut levon teoistaan?

Isä
Heprean av, tai abba (=Isi). Taivaallinen Isä ei luovuta kunniaansa muille, eikä myöskään valtaansa – tosin Hän on hetkeksi korottanut ainoan Poikansa, esikoisensa, oikealle puolelleen, mutta kun kaikki ovat alistuneet Pojan valtaan, Poikakin alistuu takaisin Isän valtaan. Ennen kuin Poika korotettiin, Hänet oli alennettu. Tämä oli tapahtunut silloin, kun Hän sikisi Pyhästä Hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta (Mirjamista) – eli kun Poika oli kuolevaisessa ihmisruumiissa, vaikka ei olisi kuolemaa ansainnut, koska ei ollut mitään syntiä tehnyt, vaan oli täydellisen kuuliainen Isälleen.

Jeshúa, Jeesus
Jumalan Poika, Ihmisen Poika. Katso "Isä". Miksi Jeshua on Jumalan ainoa Poika, jos Hän on myös esikoinen? Jumala loi ihmisen kuvakseen, ja kun uskovat saavat katoamattoman ylösnousemusruumiin, heistäkin tulee todellisesti Jumalan poikia. Esikoisuus on raamatullinen asia, josta saisimme oppia paljon lisää.

JHVH, Jehova/Jahve/?
Kaikkivaltias ilmoitti Moosekselle (Moshelle): "Minä olen se, joka minä olen", ehjee asher ehjee. Nelikirjaiminen sana, siis tetragrammi, on Jumalan Se Nimi (HaShem), erotettu eli pyhä nimi, jota ei turhaan lausuta. HaShemin ohella yleisin kiertoilmaus sanalle on Herra (Adonai).

Jumalan kuva
Luoja loi ihmisen kuvakseen, Elohimin kuvaksi Hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi Hän loi heidät. Kun ihminen lankesi tottelemattomuuteen Jumalaa vastaan (katso synti), Jumalan kuva hänessä turmeltui. Jos ihminen ei tee parannusta, siis käänny Luojansa puoleen pois pahoista teoistaan, tämä kuva hänessä turmeltuu yhä pahemmin. Room. 1:22–23 mukaan viisaiksi itseään kehuvat, mutta tyhmiksi tulleet ihmiset ovat muuttaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisen ihmisen ja eläinten kuvan kaltaiseksi. Me emme saa tehdä Jumalan kuvaa, koska Luoja loi meidät Jumalan kuvaksi. Me emme ota meille tarkoitettua vastuuta, jos kiellämme ihmiselle annetun erikoisaseman viljellä ja varjella luomakuntaa. Tämän jalon tehtävän sijaan ihminen usein nostaa jonkin luodun tai itse tekemänsä asian epäjumalakseen. Jeshua on tähän mennessä ainut katoamattoman ylösnousemusruumiin saanut ihminen, toinen Aadam, joka täytti sen, johon myös ensimmäinen ihminen (=Aadam) oli kutsuttu. Jeshuassa ei ollut eikä ole ainuttakaan virhettä. Hän on turmeltumaton Jumalan kuva, ihminen Kristus Jeesus (eli Messias Jeshua, juutalaisten kuningas, se natsaretilainen). Tähän myös meidät on kutsuttu. Monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Ihmisen, varsinkin uskovan, on hyvä nähdä itsensä Jumalan kuvana ja suuresti rakastettuna. Ihminen on henki ruumiissa eli sielu.

Kristus
katso Messias

kuolema
Vielä toistaiseksi: katso elämä.

kuuliaisuus
Tottelevaisuus, siis, ketä kuulemme, kuuntelemme niin, että myös toimimme kuulemamme mukaan. Kuuliaisuutta seuraa siunaus.

laki
katso Toora

lakihenkinen
Toorassa on laskettu olevan 613 käskyä ja säädöstä, Uudessa testamentissa / Liitossa yli tuhat. Kumpi siis on lakihenkisempää tekstiä? Lakihenkinen on erittäin moneen suuntaan taipuvainen ilmaisu, joten jos sitä käyttää, tulee olla aika tarkka, että ymmärretään, mitä sillä tarkoitetaan. Yleensä lakihenkisyydellä tarkoitetaan kristillisissä piireissä laista tulevaa vanhurskautta (oikeamielisyyttä), siis että joku kuvittelee voivansa tulla vanhurskaaksi lakia noudattamalla, mikä on muun muassa Galatalaiskirjeen mukaan selvästi mahdotonta. Ja että lain kirjaimesta tulee tärkeämpää kuin lain hengestä, mikä on tietenkin huono juttu, koska kirjain kuolettaa ja henki tekee eläväksi. Mutta entä jos lakihenkinen olisikin toorahenkinen? Olisiko termi sitten enää ymmärrettävä kielteisessä valossa? Varsinkin, kun Toora tarkoittaa (Jumalan kansalleen antamaa) oppia ja opetusta?

Messias
Voideltu, kreikaksi Christos.

Poika
Jumalan Poika, Ihmisen Poika, katso Jeshúa.

pyhä
erotettu (arjesta, arkisesta).

Pyhä Henki
Ruach haKodesh, Pyhyyden Henki.

ruumis
Maasta otettu, ja Luoja on puhaltanut siihen elämän henkäyksen (antanut hengen, niin että ihmisestä tuli elävä sielu). Synnin vuoksi maasta otettu ruumis tulee maaksi jälleen. Ei vain henki vaan myös ruumis on arvokas; se on Pyhän Hengen temppeli.

sapatti
Shabat, viikon seitsemäs päivä, lauantai, on Jumalan pyhittämä (=muista erottama) päivä. Silloin Jumalan kansa saa levon arkitöistään ja voi nauttia sapatin siunauksia. Sapatti ei ole orjuutta vaan vapautta.

sielu
Ruumis+henki. Tämän vuoksi Sana sanoo, että sen sielun, joka syntiä tekee, on kuoltava. Eli vaikka ihmisen kuollessa hänen henkensä ei tyystin lakkaa olemasta, siltä puuttuu lopullinen koti, kun ei ole ruumista, johon asettua. Sielu – ihmisen kokonaisuus – ei siis ole kuolematon ihmisen synnin vuoksi.

synti
Tottelemattomuutta, maalin ohi ampumista. Tekemistä sen ohi, jota Jumala on kutsunut itse kunkin tekemään. (Jokaisella on omat erikoislahjansa, jotka Kaikkivaltias mielellään ottaa käyttöönsä, mikäli olemme valmiit antamaan elämämme Hänelle kuuluvaksi uhriksi, kuten Hän antoi itsensä uhriksi Jeshuassa meidän tähtemme. Ei ole palvelija herraansa suurempi; jos he Jeshuaa vainosivat, ei ole ihme, jos Häneen uskoviakin vainotaan.) Jos meillä on jokin muu identiteetti kuin Taivaallisen Isin lapsi, me yritämme luonnollisesti pärjätä omillamme ja turvaamme johonkin luotuun, johon meidän ei kannata turvata, koska ainut todellinen apu on Hänessä, joka on luonut taivaat ja maan. Synti on sitä, josta Roomalaiskirjeen ensimmäinen luku (18–23) kertoo: ihminen ei kunnioita Jumalaa Luojana, vaan palvoo luotua. Katso "Jumalan kuva".

Tanak
Opetus, profeetat ja kirjoitukset. Toora, nevi'im & ketuvim. Kutsuttu myös Vanhaksi testamentiksi.

Toora
Jumalan Sanan opetus, Viisi Mooseksen kirjaa, tai joskus sillä tarkoitetaan koko Tanakia. Moniselitteinen sana, joka muinaisheprean kuvakirjaimilla sisältää merkityksen "Ristiinnaulittu Korkein ilmestyy".

tottelemattomuus
Taikuuden synti, josta seuraa kirous.

tottelevaisuus
katso kuuliaisuus

uudestisyntyminen
Katso elämä. Tämä ei tarkoita jälleensyntymistä eri hahmossa.

vanhurskaus
Oikeamielisyys; Luoja on oikeamielinen. Ihminen oli vanhurskas, kunnes lankesi syntiin. Vanhurskaus on mahdollista ihmiselle vain Luojan antamana lahjana Messias Jeshuan uskon kautta.

ylösnousemus, ylösnousemusruumis
katso kotisivujen sivu Ylösnousemus

Aloitussivu